Print  |  Favourites

FMM Selangor Branch

PELAN KONTIGENSI PERAYAAN SEMPENA CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA PADA 22 DAN 23 JANUARI 2023 (SB/04/2023)

KEPADA SEMUA PENGGUNA PELABUHAN

Tuan/ Puan,

PELAN KONTIGENSI PERAYAAN SEMPENA CUTI PERAYAANTAHUN BARU CINA PADA 22 DAN 23 JANUARI 2023

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

1. Dimaklumkanbahawa pihak Lembaga Pelabuhan Kelang (LPK) telah menyediakan Pelan Kontigensi Perayaanbersempena cuti PerayaanTahun Baru Cina pada22 dan 23 Januari 2023 supaya perancangan awal dapat dibuat oleh pemain-pemainindustri di Pelabuhan Klang. PelanKontigensi Perayaan bagi cuti perayaan ini telah dimuat naik ke dalamlaman web LPK (www.pka.qov.my) di bawah kolum "Servis Atas Talian / Online Services”, atau boleh dicapaiterus melalui pautan http://pkapp.pka.qov.mv/contipencyplan/loqinanc.php.


2. MaklumanBerhubung Larangan Pemanduan Kenderaan Barangan Semasa Musim Perayaan Tahun Baru Cina 2023 (Roadban) yang dikeluarkan olehKementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) untuk perhatian semua pengguna pelabuhan juga telah dimuat naikke dalam sistem tersebut.

3. Sehubunganitu, pemain-pemain industri di Pelabuhan Klang boleh merujuk kepada PelanKontigensi ini untuk mengetahui waktu operasi dan sënarai pegawai-pegawai yang bertugas sepanjang tempoh cuti perayaan ini di LPK, TerminalNorthport / Westports, PKFZ, Jabatan Kastam Diraja Malaysia,Lain-Lain Agensi Kerajaanserta Depoh-Depoh KontenaKosong di Pelabuhan Klang.


Back to Top

Advertising Opportunities in FMM's Directories:
Copyright © 2023 Federation of Malaysian Manufacturers Co. Registration No. 196801000309 (7907-X) 
Wisma FMM, No 3 Persiaran Dagang, PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur. 
Read FMM Personal Data Protection Act Policy